DO POBRANIA:

  • wzór umowy
  • wzór pełnomocnictwa

 

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Zasady współpracy.


    Podstawą współpracy z naszą Kancelarią jest zawarta pisemna umowa z klientem oraz udzielone nam pełnomocnictwo do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS a także pełnomocnictwo do wysyłania deklaracji drogą elektroniczną.

    Do obowiązków klienta należy rzetelne dokumentowanie sprzedaży oraz zbieranie dokumentów zakupowych a następnie po zakończonym miesiącu dostarczenie (osobiście lub kurierem) kompletnej dokumentacji do naszego biura księgowego - zazwyczaj do 5 dnia kolejnego miesiąca. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez naszego pracownika z siedziby klienta z terenu Śródmieścia, Woli i Bemowa.

    Po zaksięgowaniu dokumentów za okres rozliczeniowy sporządzamy wydruki ksiąg i ewidencji VAT oraz sporządzamy deklaracje i wysyłamy je do Urzędu Skarbowego oraz ZUS drogą elektroniczną z użyciem certyfikatu kwalifikowanego. Drogą mailową otrzymują Państwo kwoty podatków należnych fiskusowi za księgowany okres rozliczeniowy.

Za nasze usługi wystawiamy fakturę VAT która oczywiście ujmowana jest w kosztach Państwa firmy.

    Dokumentacja księgowo - podatkowa Państwa firmy przechowywana jest w siedzibie naszej Kancelarii a po zamknięciu roku podatkowego przekazywana jest właścicielowi.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa przejmujemy wszelkie kontakty Państwa firmy z Urzędem Skarbowym oraz ZUS również w toku czynności sprawdzających lub kontroli.

 Gwarantujemy pełną poufność przekazywanych informacji.