Darmowy licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Stosowanie kas rejestrujących w 2015 r. - obowiązki, zwolnienia

    Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych (dalej: osób prywatnych) generalnie powinna być ewidencjonowana w kasie rejestrującej. Są jednak pewne zwolnienia z ewidencjonowania. Obecnie określone są one w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1382). Zasadniczo zwolnienia określone w tym rozporządzeniu obowiązują tylko do końca 2014 r., ale jest już "nowe" rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień… (zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2014 r., pod poz. 1544). Rozporządzenie to - co do zasady - przedłuża obecnie obowiązujące regulacje. Wprowadziło jednak także pewne zmiany...

więcej


 Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

    Od 1 kwietnia 2014 r. podatnik może odliczyć cały VAT w odniesieniu do wydatków związanych z: nabyciem, używaniem tych pojazdów w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, nabyciem paliw do ich napędu, serwisowaniem, naprawą i konserwacją oraz nabyciem innych towarów i usług związanych z eksploatacją i użytkowaniem tych pojazdów związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej...

więcej


Od 1 kwietnia 2014 r. nie ma już zwolnienia z VAT dla sprzedaży samochodów.

    Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT do końca marca 2014 r., zwolniona z VAT była dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku – nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

więcej